Informacje o danych teleadresowych jednostki realizującej oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zakres tych działań

Osoby zainteresowane informujemy o treści nadesłanej przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ulotki zawierającej informacje o danych teleadresowych jednostki realizującej odziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zakres tych działań.

Lista plików