Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w celu wychwycenia i zapobieżenia używaniu pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady” utworzona została specjalna aplikacja „Remember”, która umożliwia wyszukiwanie w tekście takich lub podobnych wyrażeń, podkreśla je jako błędne i sugeruje inne.

Aplikację „Remember” można pobrać ze strony correctmistakes.auschwitz.org. Po otworzeniu aplikacji, poczynając od października 2016 r. ujawniono, bez analizy kontekstu, 543 przypadki użycia wyrażenia „polski obóz śmierci”.

Informujemy w związku z tym o przysługującym pokrzywdzonemu uprawnieniu do wytoczenia powództwa o naruszenie dóbr osobistych (art. 23 k.c. i art. 24 § 1 k.c.). Legitymację procesową do wytoczenia takiego powództwa na rzecz określonej osoby (art. 55 k.p.c.) ma także prokurator.