Komunikat dot. PO I Ds 104.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące zaistniałego w Terespolu i innych miejscowościach na terenie kraju udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na sprowadzaniu na terytorium Polski, nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk i inne.

W związku z ujawnionym procederem przestępczym, dniu 28 stycznia 2020 roku funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali zatrzymania pięciu osób.

Osobom tym przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 i 3 kk, a także z art. 65 § 1 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 91 § 3 kks w zw. z art. 91 § 1 kks w zb. z art. 86 § 1 kks w zw. z art. 86 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 i 5 kks, polegające na udziale i kierowaniu zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprowadzaniu na terytorium Polski bez zgłoszenia celnego z zagranicy na obszar Unii Europejskiej, a także nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów zagranicznych marek, w ilości nie mniejszej niż 363 509 paczek, o łącznej wartości rynkowej 5 103 520,96 złotych, bez ich uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy, przez co narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w kwocie stanowiącej wielką wartość – nie mniejszą niż 6 312 261 złotych oraz budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnej w kwocie nie mniejszej niż 494 141 złotych.

Przestępczy proceder trwał w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku, na terenie województwa lubelskiego, łódzkiego oraz innych miejscowościach na terenie kraju.

W dniu 30 stycznia 2020 roku, Sąd Rejonowy w Zamościu, wskutek złożonego przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu wniosku, zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec dwóch pozostałych osób, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Nadto, w przedmiotowej sprawie już uprzednio zastosowano wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.   

Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.