Komunikat dot. PO I Ds. 110.2018

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 110.2018 prowadziła śledztwo przeciwko Krzysztofowi B. i Sławomirowi M., podejrzanym o popełnienie czynów z art. 279 § 1 kk i innych, polegających na dokonaniu 95-ciu kradzieży z włamaniami do mieszkań, położonych w różnych miejscowościach na terenie całego kraju, w tym w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, opolskim, śląskim, dolnośląskim i lubuskim.

Podejrzani, przemieszczając się po terenie kraju, w okresie od października 2017 roku do sierpnia 2018 roku, dokonywali kradzieży z włamaniami do mieszkań, pokonując uprzednio zabezpieczenia w postaci zamków w drzwiach wejściowych. Z mieszkań zabierali pieniądze, biżuterię, zegarki, alkohole, perfumy, elementy odzieży i obuwie. Swoim zachowaniem spowodowali straty w łącznej wysokości ponad 470 000 złotych.

Po przeprowadzeniu szeregu czynności przez organy ścigania, Krzysztof B. i Sławomir M., w dniu 10 września 2018 roku zostali zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Wymienionym ogłoszono zarzuty i skierowano wnioski o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Zamościu, przychylił się do wniosków Prokuratury Okręgowej w Zamościu i zastosował w/w środek zapobiegawczy wobec obu podejrzanych. 

Krzysztof B. i Sławomir M., przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia i skorzystali z instytucji przewidzianej w art. 335 § 1 kpk, poddając się dobrowolnie karze pozbawienia wolności w wymiarze bezwzględnym oraz orzeczeniu środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwami szkody.  

W dniu 24 maja 2019 roku, Prokuratura Okręgowa w Zamościu, uwzględniając stanowisko podejrzanych, co do dobrowolnego poddania się karze, skierowała do Sądu Rejonowego w Grajewie wniosek z art. 335 § 1 kpk.