Komunikat dot. PO I Ds. 115.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 115.2019 nadzoruje śledztwo prowadzone przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w okresie od marca 2019 roku do czerwca 2019 roku w Łążku Ordynackim, Chełmie, Okopach, na terenie woj. łódzkiego i innych miejscowościach na terenie kraju, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na sprowadzaniu na terytorium Polski, nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu wyrobów akcyzowych w postaci papierosów oraz alkoholu nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk i inne.

W postępowaniu tym zarzuty z art. 258 § 1 kk, art. 65 § 1 kks w zb. z art. 91 § 3 kks w zw. z art. 91 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 kks, art. 54 § 1 kks w zw. z art. 54 § 2 kks w zb. z art. 63 § 2 kks w zw. z art. 63 § 6 kks w zb. z art. 86 § 1 kks w zw. z art. 86 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks, przedstawiono wobec dziewięciu osób.

W trakcie prowadzonych czynności procesowych na terenie województwa łódzkiego i lubelskiego zatrzymano od podejrzanych ponad 166 000 paczek papierosów z oznaczeniem różnych marek, bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz 225 litrów 89 – procentowego alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Podejrzani swoim przestępczym zachowaniem doprowadzili do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego w łącznej kwocie ponad 2 500 000 złotych.  

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, Prokuratura Okręgowa w Zamościu, w trybie art. 232b kpk, nieodpłatnie przekazała zabezpieczone w toku postępowania substancje:

- 250 plastikowych butelek o poj. 0,9 litra każda z zawartością alkoholu dla Domu Pomocy Społecznej w Zamościu.