Komunikat dot. PO I Ds. 123.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu nadzoruje śledztwo dotyczące działającej w miejscowości Miastko, woj. pomorskiego, i innych miejscowościach na terenie kraju zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu gospodarczego wyrobów tytoniowych w postaci papierosów bez ich uprzedniego oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk.

W dniu 23 czerwca 2019 roku w Miastku, ujawniono nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych oraz wyroby tytoniowe w ilości 2 257 360 sztuk papierosów, 1650 kg krajanki tytoniowej i inne produkty do produkcji wyrobów tytoniowych.

W toku śledztwa zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 kk – udziału w zorganizowanej grupie przestępczej; z art. 69 § 1 kks w zw. z art. 54 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 5 kks – uchylania się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez wytwarzanie i podejmowania czynności bezpośrednio związanych z produkcją wyrobów akcyzowych w postaci papierosów bez urzędowego sprawdzenia w ilości nie mniejszej niż 2 257 360 sztuk i przechowywanej krajanki tytoniowej o wadze 1654,40 kg, w wyniku czego doszło do nieujawnienia właściwemu organowi podatkowemu przedmiotu i podstawy opodatkowania produkowanych wyrobów tytoniowych podatkiem akcyzowym i uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego o wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 2 608 537 złotych; z art. 12a ust. 2 w zw. z art. 12a ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk – wytwarzania w celu wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych w łącznej ilości 2 257 360 sztuk papierosów, o łącznej wartości 1 584 622 złotych oraz jednej z nich dodatkowo zarzut z art. 233 § 1a kk, dotyczący składania fałszywych zeznań.

Działalność przestępcza podejrzanych obejmowała okres od 21 marca do 22 czerwca 2019 roku.

Podejrzani podczas wykonywania z ich udziałem czynności procesowych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień. Wobec wszystkich podejrzanych, skierowano do Sądu Rejonowego w Zamościu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

W dniach 13 i 18 grudnia 2019 roku, Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Zamościu, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.   

Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.