Komunikat dot. PO I Ds 158.2019.

 Dzięki zaangażowaniu Prokuratury Okręgowej w Zamościu i współpracujących z nią przy prowadzeniu sprawy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz przeprowadzeniu szeregu czynności procesowych, ustalono sprawcę uśmiercenia wilka o imieniu „Kosy”.

Przypominamy, iż do zdarzenia doszło w dniu 12 września 2019 roku w obrębie miejscowości Żurawnica, na terenie obwodu łowieckiego nr 280, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 59 „Słonka”. Samiec wilka został postrzelony z broni palnej, w prawą stronę jamy brzusznej. W wyniku postrzelenia wilk doznał licznych obrażeń narządów wewnętrznych i masywnego krwawienia, co doprowadziło do jego zgonu.

Uznając, iż charakter sprawy wymaga zaangażowania jednostki wyższego rzędu, Prokuratura Okręgowa w Zamościu przejęła do własnego prowadzenia śledztwo dotyczące tego czynu z dniem 1 października 2019 roku.

W dniu 7 stycznia 2021 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zamościu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu zatrzymali i doprowadzili do budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu sprawcę uśmiercenia wilka o imieniu „Kosy”.

Podejrzany usłyszał zarzut spowodowania zniszczenia w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach poprzez bezprawny odstrzał z broni palnej sztucera kalibru 300 Weatherby Magnum model Mark V, miotającego pociski myśliwskie o nominalnym kalibrze 7,62 mm, pozostającego pod ścisłą ochroną gatunkową samca wilka „Kosy”, który był samcem Alfa i przewodził stadu wilków bytującemu w Roztoczańskim Parku Narodowym, co doprowadziło do rozpadu stada, tj. czynu z art. 181 § 1 kk w zb. z art. 181 § 3 kk w zb. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zw. z art. 11 § 2 kk, a także zarzut zatajenia prawdy, co do faktu zastrzelenia przez siebie samca wilka o imieniu „Kosy”, podczas składania zeznań w prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu śledztwie, tj. czynu z art. 233 § 1a kk.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Za zarzucane mu czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.