Komunikat dot. PO I Ds. 165.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 165.2019 nadzoruje śledztwo dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się bezprawnym pozyskiwaniem oraz zbywaniem kodów dostępu i innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemach informatycznych tj. przestępstw z art. 258 § 1 kk i innych. Śledztwo zostało powierzone funkcjonariuszom Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji w Warszawie, przy których to udziale zgromadzono bogaty materiał dowodowy.

W wyniku przeprowadzonych czynności, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 258 § 1 kk, art. 258 § 3 kk, art. 291 § 1 kk, art. 269b § 1 kk, art. 299 § 1 kk, art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wobec sześciu osób. W dniu 29 kwietnia 2020 roku osoby te zostały zatrzymane i doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie z ich udziałem wykonano czynności procesowe.

Podejrzanym zarzucono czyny polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się bezprawnym pozyskiwaniem i zbywaniem baz danych. Nadto, podejrzanym zarzucono czyny polegające na zbywaniu programów komputerowych umożliwiających nieuprawniony dostęp do zasobów przechowywanych w systemach informatycznych, nabywaniu uzyskanych za pomocą czynów zabronionych telefonów komórkowych oraz jednostki centralnej komputera, przyjmowaniu w celu ukrycia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego oraz posiadaniu środków odurzających i substancji psychotropowych. Działalność przestępcza obejmowała okres od co najmniej 2018 roku.      

Czterech podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wszyscy złożyli wyjaśnienia. 

Po wykonaniu czynności procesowych, wobec pięciu podejrzanych skierowano do Sądu Rejonowego w Zamościu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd Rejonowy uwzględnił złożone wnioski i zastosował izolacyjne środki zapobiegawcze wobec wszystkich pięciu podejrzanych. Wobec jednego podejrzanego, zastosowano środki zapobiegawczego w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.   

W trakcie prowadzonych czynności procesowych na poczet przyszłych grożących kar dokonano zajęcia pieniędzy w walucie polskiej, euro, kryptowalut oraz mienia ruchomego, o łącznej wartości powyżej 200 000 złotych.  

Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10