Komunikat dot. PO I Ds. 183.2017

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadziła za sygn. PO I Ds. 183.2017 śledztwo przejęte z Prokuratury Rejonowej w Zamościu, dotyczące zdarzenia z sierpnia 2017 r., kiedy to 10-letnia dziewczynka wypadła z okna mieszkania na IV piętrze bloku mieszkalnego w Zamościu.

W sprawie ustalono, iż osobą odpowiedzialną za powyższe jest matka dziewczynki, 50-lenia Elżbieta Cz.-G. Jeszcze w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu kobieta usłyszała dwa zarzuty:

- znęcania się psychicznego i fizycznego nad 10-letnią córką poprzez wywoływanie awantur domowych w okresie od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r. i od marca 2017 r. do sierpnia 2017 r., w wyniku czego pokrzywdzona w dniu 5 sierpnia 2017 r. targnęła się na własne życie poprzez wyskoczenie z okna mieszkania na IV piętrze bloku mieszkalnego (art. 207 § 3 kk w zw. z art. 207 § 1 kk),

- narażenia 10-letniej córki w dniu 5 sierpnia 2017 r. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez zaniechanie sprawowania właściwej opieki nad córką i znajdowanie się w stanie nietrzeźwości (0,76 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), w wyniku czego pokrzywdzona wyskoczyła z okna mieszkania na IV piętrze bloku mieszkalnego, doznając w wyniku upadku szeregu obrażeń (złamania kości, stłuczenia organów wewnętrznych i inne), stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu (art. 160 § 1 kk w zw. z art. 160 § 2 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk).

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Elżbieta Cz.-G. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Wskazała, iż nie znęcała się nad córką, chociaż przyznała, że w krytycznym dniu znajdowała się pod wpływem alkoholu.

Na wniosek Prokuratury podejrzana została tymczasowo aresztowana. Przebywa w Areszcie Śledczym w Lublinie. Aktualnie tymczasowe aresztowanie jest stosowane wobec niej do dnia 1 lutego 2018 r.

Po długiej rekonwalescencji m.in. w szpitalu dziecięcym w Lublinie pokrzywdzona 10-latka została przesłuchana w charakterze świadka z udziałem biegłego psychologa. Potwierdziła okoliczności ustalone w sprawie. Na kanwie tego przesłuchania psycholog wypowiedział się, iż małoletnia nie wykazuje tendencji do kłamstwa czy konfabulacji. Z uwagi na dobro dziecka nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie.

W dniu 15 stycznia 2018 r. akt oskarżenia w tej sprawie przeciwko Elżbiecie Cz.-G. został skierowany do Sądu Rejonowego w Zamościu.

Należy nadmienić, iż w przeszłości podejrzana znęcała się już nad rodziną (w okresie 2011-2016), tj. nad córką i mężem, za co była sądownie karana.

Za zarzucane podejrzanej przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12.

 

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik