Komunikat dot. PO I Ds. 28.2018

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 28.2018 nadzorowała prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Janowie Lubelskim, śledztwo dotyczące wytwarzania, posiadania i udzielania środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, tj. czynów z art. 53 ust. 2, 62 ust. 1, 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i innych. 

W toku śledztwa wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec 103 podejrzanych.  

W stosunku do 7 podejrzanych Sąd Rejonowy w Zamościu, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

55 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i wyraziło wolę skorzystania z instytucji przewidzianej w art. 335 kpk lub art. 387 kpk – dobrowolnego poddania się karze.

Po przeprowadzeniu szeregu czynności procesowych, na podstawie bogatego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, w dniu 27 czerwca 2019 roku,  skierowano do Sądu Okręgowego II Wydział Karny w Zamościu w przedmiotowej sprawie akt oskarżenia.

Część z zarzucanych podejrzanym czynów stanowi zbrodnie zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.