Komunikat dot. PO I Ds. 69.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 69.2019 nadzoruje śledztwo dotyczące czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby na terenie Zamościa i Chełma, w okresie od listopada 2017 roku do lutego 2019 roku, tj. czynów z art. 204 § 2 kk.

W trakcie prowadzonego postępowania wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 204 § 2 kk wobec trzech osób. Osoby te zostały zatrzymane i doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie z ich udziałem wykonano czynności procesowe.

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Po wykonaniu czynności procesowych, wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji i poręczenia majątkowego.

Jak ustalono, podejrzani z popełnienia zarzucanych im przestępstw osiągnęli korzyści majątkowe w łącznej kwocie blisko 100 000 złotych.

Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.