Komunikat dot. PO I Ds 72.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 72.2019 nadzorowała śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez pracowników Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, poprzez zaniechanie przeprowadzenia szczegółowej kontroli procesu rekultywacji i składowania odpadów na działkach ewidencyjnych o nr 1061/16 i 1061/17, usytuowanych w Strzyżowie oraz zaniechania podjęcia działań urzędowych mających na celu cofnięcie zezwolenia na przetwarzanie oraz składowanie odpadów, czym działano na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.

W przedmiotowym śledztwie wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec jednej osoby – byłego już pracownika Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, któremu zarzucono popełnienie trzech przestępstw wyczerpujących kolejno dyspozycję art. 231 § 1 kk w zb. z art. 183 § 3 kk w zw. z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 185 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz art. 233 § 1 kk.

Przestępstwa te polegają na niedopełnieniu obowiązków w okresie od 18 października 2016 roku do 2 sierpnia 2017 roku w Hrubieszowie i Strzyżowie, powiatu hrubieszowskiego i nieprzeprowadzeniu szczegółowej kontroli procesu składowania odpadów na działkach o nr ewidencyjnych 1061/16 i 1061/17 usytuowanych w Strzyżowie i niepodjęciu działań mających na celu wezwanie do zaniechania naruszeń wydanych uprzednio na mocy decyzji zezwoleń na przetwarzanie odpadów i usunięcia nieprawidłowości, a także wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji na prowadzenie przetwarzania odpadów, czym działano na szkodę interesu publicznego, dopuszczając do dalszego składowania na wymienionych działkach o numerach ewidencyjnych 1061/17, o powierzchni 4,8370 ha i 1061/16 o powierzchni 1,27 ha niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu ludzi i spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi oraz zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Kolejne dwa zarzucane przestępstwa dotyczą składania fałszywych zeznań w toku dwóch nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową śledztw, a mianowicie w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Strzyżowie oraz w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Podejrzany podczas wykonywania z jego udziałem czynności procesowych przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

W dniu 24 grudnia 2019 roku w przedmiotowej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Hrubieszowie, akt oskarżenia. 

Zarzucane podejrzanemu czyny zagrożone są karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.