Komunikat dot. PO I Ds 80.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu nadzorowała śledztwo przeciwko Danielowi S., podejrzanemu o czyny z art. 148 § 1 kk oraz z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w toku śledztwa wynika, że podejrzany w dniu 27 maja 2019 roku na terenie prywatnej posesji, położonej w dzielnicy domków jednorodzinnych w Biłgoraju, zaatakował nożem swoich rodziców. W wyniku odniesionych obrażeń, matka podejrzanego Anna S. poniosła śmierć na miejscu. Natomiast Jerzy S. został przewieziony do szpitala w stanie ciężkim. Pokrzywdzony wskutek napaści z użyciem noża, doznał obrażeń ciała, kwalifikowanych jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Wobec podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Po przeprowadzonym w przedmiotowej sprawie śledztwie, w dniu 27 stycznia 2020 roku, Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu wniosek w trybie art. 324 kpk, o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego, albowiem z opinii biegłych wynika, że podejrzany miał zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia zarzucanych mu czynów i pokierowania swoim postępowaniem.