Komunikat dot. PO V Ds. 16.2016

Przypomnijmy, że w dniu 27 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Zamościu zakończył proces w tej sprawie. Po wysłuchaniu mów końcowych prokuratora i obrony wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego Przemysława L. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności.

O sprawie pisaliśmy tutaj:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-po-vds-16-2016,211.html

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-z-2016-06-30-dot-sprawy-po-v-ds-16-2016,176.html

Prokurator żądał dla oskarżonego kary dożywotniego pozbawienia wolności. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku zdecydowaliśmy się wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego w Lublinie, wskazując na rażącą niewspółmierność kary oraz konieczność wymierzenia Przemysławowi L. kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Po rozpoznaniu sprawy oraz apelacji obrońcy, który również zdecydował się wnieść środek odwoławczy, wyrokiem z dnia 16 sierpnia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie nie przychylił się do żadnej ze złożonych apelacji i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Oznacza to, iż wyrok skazujący Przemysława L. na karę 25 lat pozbawienia wolności jest prawomocny.

Niemniej jednak również i w tym przypadku Prokuratura Okręgowa w Zamościu zażądała uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Po zapoznaniu się z pisemnym stanowiskiem Sądu podejmiemy dalsze decyzje w tej sprawie. Jakkolwiek bowiem Prokuraturze nie przysługują już żadne dalsze środki odwoławcze od zapadłego wyroku, może ona skierować wniosek do Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości o złożenie kasacji od wyroku na podstawie art. 523 § 1-4 kodeksu postępowania karnego. Podmiot ten jest bowiem uprawniony do złożenia kasacji w sprawach o zbrodnie z powodu niewspółmierności kary, a więc w przypadku dotyczącym niniejszego postępowania.

O podjętej w sprawie decyzji poinformujemy kolejnym komunikatem.

 

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik