Komunikat dot. Rzecznika Prasowego

Prokurator Okręgowy w Zamościu z dniem 02 kwietnia 2019 r. powierzył Panu prokuratorowi Arturowi Szykule pełnienie funkcji rzecznika prasowego w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu.