Umorzenie śledztwa w sprawie nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków przez byłego Wójta Gminy Izbica

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2016 r. sygn. PO I Ds. 11.2016 Prokuratura Okręgowa w Zamościu umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie szeregu nieprawidłowości, do których miało dość w Urzędzie Gminy w Izbicy za kadencji poprzedniego Wójta.

Sprawa prowadzona była początkowo w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu, skąd następnie została przejęta do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Czynności w śledztwie wykonywali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Wydział dw. z Korupcją.

W postępowaniu wyodrębniono następujące wątki:

1.    przekroczenie uprawnień przez Wójta polegające na niezasadnym przyznaniu kwot pieniężnych dla osób poszkodowanych z tytułu powodzi w 2014 r.,

2.    przekroczenie uprawnień przez Wójta polegające na niezasadnym przyznaniu opału zakupionego ze środków gminy,

3.    przekroczenie uprawnień przez Wójta polegające na kierowaniu osób zatrudnionych do prac interwencyjnych do wykonywania prac na terenie jego gospodarstwa oraz w miejscu zamieszkania członków jego rodziny,

4.    przekroczenie uprawnień przez Wójta polegające na niezasadnym wybudowaniu ze środków gminnych kolektora sanitarnego,

5.    przekroczenie uprawnień przez Wójta polegające na przekazaniu swojej córce drewna pochodzącego z drzew należących do gminy,

6.    poświadczenie nieprawdy w dokumentach polegające na fikcyjnym zawarciu z dwiema osobami umów o pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Izbicy, które to osoby w czasie przeznaczonym na świadczenie pracy miały opiekować się małoletnim członkiem rodziny Wójta,

7.    organizowanie w 2014 r. zbiórki publicznej na cele kampanii wyborczej Wójta w związku z wyborami samorządowymi.

W postanowieniu o umorzeniu śledztwa wskazano, iż w ocenie prokuratora – na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego –  w wątkach opisanych w pkt 1, 2, 4, 5 i 7 brak było znamion czynów zabronionych. Z kolei w zakresie wątków opisanych w pkt 3 i 6 uznano, iż czynów w ogóle nie popełniono.

Postanowienie nie jest prawomocne. Zażalenie na decyzję przysługuje osobie pokrzywdzonej, a więc Gminie Izbica reprezentowanej przez Wójta.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2016-11-09 14:47