Akt oskarżenia przeciwko lekarce, 332 zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała w dniu 21 grudnia 2016 r. akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przeciwko Annie K.-A., lekarce z Krasnegostawu. Wyżej wymienionej zarzucono, że w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 27 lutego 2014 r., jako lekarz miejscowego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej poświadczała nieprawdę w dokumentacji medycznej co do faktów i ilości udzielonych świadczeń medycznych, co stanowiło podstawę do uzyskania niezasadnej refundacji tych świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie. Tym samym doprowadziła NFZ LOW w Lublinie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 15 210,80 zł.

Działanie takie określone jest w art. 271 § 3 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Lekarce przedstawiono łącznie 332 podobnie brzmiące zarzuty – z uwagi na fakt, iż poświadczenie nieprawdy i uzyskanie nienależnej refundacji z NFZ dotyczyło właśnie 332 przypadków wizyt (liczba pacjentów była mniejsza – niektórzy z nich zostali wykazani w dokumentacji po kilka razy).

Sprawa prowadzona była początkowo w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu, skąd następnie została przejęta do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Przez cały okres postępowania czynności w śledztwie wykonywali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. W ponad 2-letnim śledztwie organy ścigania przeanalizowały ponad 7000 przypadków wizyt w NZOZ u oskarżonej, z czego finałowo zakwestionowano 332 wizyty. Nieprawidłowość polegała na tym, że w przypadku tych wizyt Anna K.-A. zwróciła się do NFZ o refundację wizyty w sytuacji, gdy pacjent przyjmowany był indywidualnie w ramach prywatnej praktyki i uiścił za to stosowne wynagrodzenie.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Anna K.-A. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień.

Za przestępstwa określone w art. 271 § 3 kk i art. 286 § 1 kk kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2016-12-22 10:23