Komunikat dot. sprawy PO I Ds 117.2018

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 117.2018 prowadzi śledztwo przeciwko Arturowi B. i Zbigniewowi S., podejrzanym o czyny z art. 286 § 1 kk, art. 296 § 2 kk i inne, dotyczące oszustw związanych z wyłudzeniem podatku VAT, wystawieniem fikcyjnych faktur VAT oraz działań na szkodę jednej ze spółek z siedzibą w Toruniu.

Ustalenia śledztwa wskazują, że pomiędzy Zbigniewem S. - pełniącym funkcję Prezesa jednej ze spółek z siedzibą w Toruniu a Arturem B., prowadzącym działalność gospodarczą w Zamościu, doszło do zawarcia fikcyjnych umów zlecenia i doradztwa, w ramach których Artur B. wystawiał faktury VAT za usługi, które w rzeczywistości nie były świadczone. Faktury te następnie były przedstawiane do rozliczenia przez Zbigniewa S. w Urzędzie Skarbowym. Następnie w okresie od grudnia 2011 roku do marca 2014 roku Artur B. wystawiał faktury VAT za sprzedaż i montaż słupów oświetleniowych, które to zdarzenia również nie zaistniały. Faktury te następnie były wskazywane w deklaracjach VAT-7 przedstawianych do rozliczenia w Urzędzie Skarbowym przez Zbigniewa S.

Wskutek działań Artura B. i Zbigniewa S. doszło do doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez uszczuplenie należności podatkowych z tytułu podatku VAT w łącznej kwocie nie mniejszej niż 178 979,25 zł.

Natomiast Zbigniew S. doprowadził do powstania szkody na rzecz własnej spółki w łącznej kwocie 978 901,15 złotych.

Artur B. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Zbigniew S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego Zbigniewa S., zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 000 złotych. 

Zarzucane podejrzanym czyny zagrożone są karą od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności.