Komunikat dot. sprawy PO I Ds 145.2018

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 145.2018 prowadziła śledztwo przeciwko Jagodzie Sz., podejrzanej o czyn z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 148 § 1 kk, dotyczący usiłowania pozbawienia życia swojego nowonarodzonego dziecka.

Z poczynionych w toku śledztwa ustaleń wynika, że Jagoda Sz. pod koniec 8. miesiąca ciąży, w trakcie kąpieli, urodziła dziecko płci męskiej, które następnie zakopała na terenie jednej z posesji w miejscowości Brzeziny, w powiecie krasnostawskim.

Do powyższego zdarzenia doszło w dacie dokładnie nieustalonej, w okresie od 2008 do 2009 roku.

Przeprowadzone  w sprawie czynności dowodowe nie pozwoliły na ustalenie, czy dziecko urodziło się żywe czy też nie. Ustalono natomiast, że dziecko nie było zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Jagoda Sz. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia sprzeczne z poczynionymi ustaleniami.

W dniu 10 kwietnia 2019 roku skierowano przeciwko Jagodzie Sz. akt oskarżenia do Sądu Okręgowego II Wydział Karny w Zamościu.

Zarzucana oskarżonej zbrodnia jest zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności.