Komunikat dot. sprawy PO I Ds 151.2018

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 151.2018 prowadziła śledztwo przeciwko Piotrowi S., podejrzanemu o popełnienie czynu z art. 197 § 1 kk, polegającego na doprowadzeniu pokrzywdzonej przemocą do obcowania płciowego.

Do zarzucanego podejrzanemu czynu doszło w dniu 7 października 2018 roku w miejscowości Chruślin – Kolonia. W dniu 11 października 2018 roku Piotr S. został zatrzymany.

Przedstawiono mu zarzut z art. 197 § 1 kk, do którego podczas przesłuchania się nie przyznał.

W dniu 13 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Krasnymstawie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego Prokuratura Okręgowa w Zamościu, skierowała w dniu 30 maja 2019 roku do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim akt oskarżenia przeciwko Piotrowi S.

Za zarzucany czyn oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Autor: Rzecznik Prasowy, 2019-06-14 13:50