Komunikat dot. sprawy PO I Ds 163.2017

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 163.2017 nadzorowała śledztwo dotyczące składowania w okresie od 2015 roku daty bliżej nieustalonej do dnia 2 sierpnia 2017 roku w  Strzyżowie, powiatu hrubieszowskiego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi nr 1061/17 i 1061/16, niesegregowanych odpadów komunalnych, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu ludzi i spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi oraz zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach tj. o czyn z art. 183 § 1  kk w zw. z art. 185 § 1 kk w zw. Z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz dotyczące poświadczania nieprawdy w dokumentacji związanej z przekazywaniem odpadów, tj. o czyny z art. 271 § 1 i 3 kk.  

W toku śledztwa ustalono, że na wymienione działki przewożono niesegregowane odpady komunalne, które następnie były przysypywane ziemią. Proceder ten trwał od 2015 roku. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych, dokonano szczegółowych oględzin miejsca składowania odpadów, w trakcie których pobrano do badań próbki gleby, wody i ujawnionych odpadów. Po przeprowadzeniu badań pobranych próbek stwierdzono, że ujawnione odpady są odpadami komunalnymi, a ich składowanie i zasypywanie ziemią na działkach w miejscowości Strzyżów mogło zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, spowodować obniżenie jakości wody podziemnej i gleby oraz zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Nadto ustalono, że poszczególne osoby, uprawnione do sporządzania dokumentacji dotyczącej przekazywania odpadów, poświadczały w niej nieprawdę, co do rodzaju odpadów, wskazując, że przekazywano odpady inne aniżeli komunalne, co pozostawało w sprzeczności z poczynionymi na etapie postępowania przygotowawczego ustaleniami.

W oparciu o bogaty materiał dowodowy, wydano wobec dziewięciu osób postanowienie o przedstawieniu zarzutów, obejmujące czyny z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 185 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk, art. 271 § 1 kk oraz z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

W dniu 28 lutego 2020 roku, po skompletowaniu całości materiału dowodowego, skierowano do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Hrubieszowie akt oskarżenia wobec dziewięciu osób.

Za zarzucane oskarżonym czyny grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Autor: Rzecznik Prasowy, 2020-03-03 10:15