Komunikat dot. sprawy PO I Ds 198.2019

 

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 198.2019 nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział w Chełmie Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji w sprawie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w okresie od września do grudnia 2019 roku, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych związanych z nielegalną produkcją i wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych w postaci papierosów bez uprzedniego oznaczenia ich znakami skarbowymi akcyzy, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk i inne.

 

Podczas czynności procesowych realizowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, ujawniono nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych i zabezpieczono maszyny, przedmioty i pojemniki z olejem napędowym, służące do czynności związanych z nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono również 1050 kg krajanki tytoniowej oraz 20 720 sztuk papierosów.

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, Prokuratura Okręgowa w Zamościu, w trybie art. 232b kpk, nieodpłatnie przekazała zabezpieczone w toku postępowania substancje i przedmioty:

 

- Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Zamościu 3 plastikowe pojemniki typu „Mauser” wypełnione cieczą – olejem napędowym w ilości około 800 litrów każdy oraz 1 pojemnik plastikowy typu „Mauser” wypełniony do połowy cieczą – olejem napędowym w ilości około 400 litrów ( łącznie 2800 litrów oleju napędowego),

 

- Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie 4 plastikowe pojemniki typu „Mauser” wypełnione cieczą – olejem napędowym w ilości 800 litrów każdy ( łącznie około 3 200 litrów oleju napędowego),

 

- Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie 4 plastikowe pojemniki typu „Mauser” wypełnione cieczą – olejem napędowym w ilości około 800 litrów każdy ( łącznie około 3200 litrów oleju napędowego),

 

- Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, 2 plastikowe pojemniki typu „Mauser” wypełnione cieczą – olejem napędowym w ilości około 800 litrów każdy ( łącznie około 1600 litrów oleju napędowego),

 

- Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie, 5 plastikowych pojemników typu „Mauser”, wypełnionych cieczą – olejem napędowym w ilości około 800 litrów każdy ( łącznie około 4 000 litrów oleju napędowego),

 

- Zarządowi Centralnego Biura Śledczego Policji w Lublinie urządzenia elektroniczne.

 

Autor: Rzecznik Prasowy, 2020-05-19 07:07