Komunikat dot. sprawy PO I Ds. 214.2017

W dniach 18 i 19 lipca 2018 roku prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Zamościu w ramach śledztwa PO I Ds. 214.2017 ogłosili zarzuty zatrzymanym w niniejszej sprawie podejrzanym. Zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dokonania oszustw w mechanizmie karuzeli podatkowej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach magazynowych oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań oraz utrudniania śledztwa.

W stosunku do trojga zatrzymanych Grzegorza S., Wojciecha K. i Joanny R. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Wobec Przemysława M. skierowano w dniu dzisiejszym (19.07.2018) do Sądu Rejonowego w Zamościu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Straty Skarbu Państwa na obecnym etapie śledztwa oszacowano z tytułu wyłudzenia podatku VAT na kwotę co najmniej 6 755 980 złotych.

Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy Prokuratura nie ujawnia treści składanych przez podejrzanych wyjaśnień.