Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT na obrocie sprzętem elektronicznym (w ramach tzw. karuzeli podatkowej)

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi za sygn. PO I Ds. 222.2016 śledztwo dotyczące co najmniej pięciu tzw. karuzel podatkowych, w ramach których dokonywano obrotu sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi oraz produktami spożywczymi (kawa, batoniki) celem wyłudzania podatku VAT od Skarbu Państwa. Dochodziło do tego w okresie między jesienią 2014 r. a wiosną 2015 r.

Śledztwo prowadzone jest wspólnie z Delegaturą w Lublinie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która to jednostka zainicjowała postępowanie na podstawie posiadanych materiałów operacyjnych.

Aktualnie w toku śledztwa ustalono mechanizm działania jednej ze wskazanych karuzel, dotyczący obrotu dyskami twardymi oraz żarówkami LED. Towar pojawiał się faktycznie w Polsce, sprowadzony za pośrednictwem firm z Finlandii, Włoch i Słowacji. Następnie, składowany w jednym magazynie, przechodził w ramach szeregu transakcji przez kilka podmiotów na terenie Polski, założonych i prowadzonych przez osoby tzw. słupy – obywateli Węgier i Polski. Celem tych transakcji było stworzenie pozorów normalnych działań handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Finałowo towar trafiał do tzw. brokerów, a więc dużych firm rzeczywiście prowadzących działalność, które następnie sprzedawały go ponownie za granicę – m.in. do tych samych firm z terenu Finlandii. Tym samym tzw. karuzela zamykała koło. Jednocześnie brokerzy występowali o zwrot VAT, który wcześniej został naliczony na transakcjach pomiędzy buforami, a który nie został zapłacony przy sprowadzeniu towaru do Polski. W ten sposób doszło do nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 1 mln zł. Kwota ta może wzrosnąć z uwagi na trwające cały czas kontrole podatkowe.

Dodatkowo, firmy-słupy z uwagi na pozorowaną działalność handlową zostały skontrolowane przez urzędy kontroli skarbowej z terenu całej Polski. Ustalono, iż firmy te wystawiały w dużej liczbie faktury VAT, od których nie zapłaciły należnego podatku. W ten sposób trzem firmom-słupom już naliczono kwoty uszczuplenia do zwrotu w łącznej wysokości przekraczającej 90 mln zł (po 30 mln zł na firmę).

Poczynione ustalenia pozwoliły na zatrzymanie w dniu 8 marca 2017 r. na terenie woj. mazowieckiego 7 osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach wskazanej wcześniej karuzeli podatkowej oraz dokonanie transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT ze Skarbu Państwa. 2 kolejnych osób nie udało się zatrzymać z uwagi na fakt, iż są obywatelami Węgier i nie przebywają na terenie Polski. Są to opisane wcześniej osoby pełniące rolę słupów. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Delegatury w Lublinie ABW, wsparci przez funkcjonariuszy Delegatury w Olsztynie ABW.  

Zarzuty ogłoszone podejrzanym opierają się o treść art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 76 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 5 kks oraz art. 299 § 1 i 5 kk i inne.

Na wniosek prokuratora w dniu 10 marca 2017 r. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 4 podejrzanych. Wobec 3 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych.

W toku czynności z podejrzanymi zajęto celem zabezpieczenia przyszłych kar mienie ruchome w postaci samochodów osobowych, pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej oraz biżuterii. Aktualnie trwa szacowanie wartości zabezpieczonych przedmiotów.

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, natomiast w całości powierzone jest do prowadzenia Delegaturze w Lublinie ABW.

Przeprowadzenie podatkowych postępowań kontrolnych zostało zlecone szeregu urzędom kontroli skarbowej i innym organom administracji podatkowej, w tym m.in. UKS w Warszawie, w Olsztynie i we Wrocławiu.

Ostatnie czynności procesowe, dotyczące m.in. ujawnienia mienia podejrzanych zostały wykonane z udziałem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz organów skarbowych.

Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie tej, jak i kolejnych karuzel podatkowych objętych śledztwem.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-03-14 12:07