Śledztwo w sprawie tzw. skimmingu kart bankomatowych

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2016 r. sygn. PO I Ds. 240.2016 Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie podrobienia w nieustalonym miejscu czterech kart płatniczych, tj. o przestępstwo określone w art. 310 § 1 kk.

Czynności w tej sprawie wykonywała Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie. Funkcjonariusze tej jednostki ustalili, że w dniu 4 października 2016 r. w godzinach nocnych dwaj nieustaleni mężczyźni, najprawdopodobniej obywatele Ukrainy, próbowali wypłacać gotówkę w dwóch bankomatach banków spółdzielczych – najpierw w Izbicy, później w Krasnymstawie. Pomimo kilku odmów i zatrzymania przez bankomaty czterech kart udało im się wypłacić w sumie 2000 zł.

Zatrzymane karty podlegały badaniu. W jego wyniku ustalono, że są to tzw. „czyste” karty, na które naniesiono skopiowany nielegalnie pasek magnetyczny innych kart płatniczych. Przestępstwo to nosi nazwę skimmingu. Jak ustalono, „karty-matki” zostały wydane przez szereg banków na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i prawdopodobnie były użytkowane przez obywateli tego kraju. Wypłacone w nielegalny sposób pieniądze należały właśnie do tych obywateli.

W chwili obecnej trwają czynności służące ustaleniu tożsamości dwóch wskazanych osób. W tym celu zabezpieczono nagrania monitoringu z kamer przy bankomatach. Ponadto, przestępstwo o podobnym charakterze zaobserwowano tej samej nocy w godzinach wcześniejszych przy bankomacie w Łabuniach pow. zamojskiego. Trwa ustalanie, czy dopuścić się go mogli ci sami mężczyźni.

Przestępstwo określone w art. 310 § 1 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karą 25 lat pozbawienia wolności.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2016-11-07 11:47