Zagadka zabójstwa mężczyzny z lipca 2015 r. rozwiązana

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Zamościu razem z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Zamościu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie doprowadzili po prawie dwóch latach do rozwiązania zagadki kryminalnej. Dotyczyła ona zabójstwa samotnie mieszkającego, 71-letniego mieszkańca Chomęcisk Małych pow. zamojskiego.

W lipcu 2015 r. odnaleziono ciało pokrzywdzonego w jego domu znajdującym się na uboczu wsi. Mężczyzna zamieszkiwał samotnie. Na jego ciele ujawniono szereg obrażeń zadanych zarówno – jak wynikało z opinii biegłych – narzędziami tępymi lub tępokrawędzistymi, jak też narzędziami ostrymi. Obrażenia znajdowały się na całym ciele. Przyczyną śmierci były uszkodzenia umiejscowione w rejonie głowy. Na miejscu zdarzenia ujawniono znaczną ilość śladów krwi na ścianach i drzwiach oddzielających sień od pokoju. Ślady takie ujawniono także na drewnianym drągu, leżącym na podłodze.

Pomimo szeroko zakrojonych czynności procesowych i operacyjnych, nie udało się odnaleźć sprawcy lub sprawców czynu. Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Zamościu, która ówcześnie prowadziła sprawę, zdecydowali o zbadaniu śladów krwi znajdujących się na opisanych wcześniej drzwiach oraz drągu. Przedmioty te zostały przesłane do Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie.

W wyniku długotrwałych i żmudnych badań biegłym udało się ustalić, że na drzwiach – oprócz krwi pokrzywdzonego – znajduje się także plama krwi pochodząca od innego człowieka. Funkcjonariusze Policji przystąpili więc do typowania osób mogących mieć związek ze zdarzeniem. Materiał biologiczny zabezpieczony od tych osób został przesłany do IES w Krakowie. Biegli stwierdzili, że żadna z próbek nie odpowiada genotypowi krwi z opisanej plamy. Wskazali jednak, że jedna próbka pochodzi od osoby bardzo blisko spokrewnionej z osobą, której krew znajdowała się na drzwiach. W wyniku powyższego policjanci ustalili syna jednej z osób, od których wcześniej pobrano próbki. Próbkę materiału biologicznego tego mężczyzny (syna) wysłano ponownie do IES w Krakowie. Tym razem wynik opiewał na stuprocentowe trafienie. Według biegłych, to właśnie ten człowiek pozostawił ślad krwi na drzwiach w domu pokrzywdzonego.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu, która w międzyczasie przejęła sprawę, wydała zarządzenie o zatrzymaniu mężczyzny. Wydano wobec niego postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa popełnionego w związku z rozbojem (art. 148 § 2 pkt 2 kk) oraz zarzutu składania fałszywych zeznań (art. 233 § 1a kk). Jak bowiem wynikało z akt sprawy, był on już wcześniej przesłuchany w tej sprawie w charakterze świadka. Zaprzeczył wtedy, by kiedykolwiek był w domu pokrzywdzonego 71-latka. Ustalono ponadto, iż typowany mężczyzna ma obecnie ukończone 17 lat, natomiast w chwili czynu miał ukończone lat 15.

Po zatrzymaniu w ubiegły czwartek (6 kwietnia) mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury. Przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Co ciekawe, wskazał w nich, iż rzeczywiście mógł zostawić swój ślad krwi na drzwiach wewnątrz mieszkania. W trakcie uderzania pokrzywdzonego pięściami pokaleczył kostki u dłoni i jeden raz nie trafił denata, uderzając pięścią właśnie w drzwi. W ten sposób jego krew znalazła się na ich powierzchni.

W sprawie ustalono, iż w mieszkaniu u denata podejrzany nie był sam. Towarzyszyli mu dwaj koledzy – 17- i 18-letni (w chwili czynu mieli oni ukończone odpowiednio 15 i 17 lat). Ich również zatrzymano w czwartek. Wydano wobec nich analogiczne postanowienia o przedstawieniu zarzutu zabójstwa popełnionego w związku z rozbojem.

Zatrzymani mężczyźni również przyznali się do popełnienia czynu i złożyli wyjaśnienia. W czwartek oraz w piątek (7 kwietnia) podejrzani uczestniczyli pojedynczo w tzw. wizjach lokalnych na miejscu zdarzenia, a więc w eksperymentach procesowych dokumentowanych zdjęciami i nagraniami video. W trakcie wizji pokazywali oni przebieg zdarzenia razem z udziałem tzw. pozorantów, a więc osób odtwarzających role pokrzywdzonego i pozostałych podejrzanych.

Przeprowadzone czynności pozwoliły na ustalenie przebiegu czynu. W godzinach wieczornych dnia najprawdopodobniej 20 lipca 2015 r. trzej podejrzani spożywali alkohol. Z uwagi na zamieszkiwanie w stosunkowo bliskiej odległości od pokrzywdzonego znali plotki, iż posiada on pieniądze. Postanowili udać się do niego i dokonać kradzieży. Na miejscu ciężko pobili pokrzywdzonego oraz kopali go po całym ciele. Za pomocą opisanego wcześniej drewnianego drąga (na którym ujawniono krew 71-latka) oraz metalowej motyki zadali mu szereg uderzeń po głowie, twarzy i nogach. Przeszukali dom pokrzywdzonego w poszukiwaniu pieniędzy, jednak odnaleźli tylko drobne monety. Sama ofiara, pomimo stosowanej wobec niej przemocy, odmówiła ujawnienia miejsca przechowywania pieniędzy. Po trwającym około pół godziny pobiciu sprawcy pozostawili pokrzywdzonego w ciężkim stanie i udali się do domów. 71-latek zmarł najprawdopodobniej tej samej nocy lub kolejnego dnia.

Przez blisko dwa lata podejrzani unikali sprawiedliwości. Dopiero żmudna praca operacyjna oraz najnowsze osiągnięcia nauki w zakresie biologii i genetyki zastosowane przez biegłych pozwoliły na ustalenie przebiegu zdarzenia i tożsamości osób w nim uczestniczących. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w chwili czynu podejrzani mieli ukończone zaledwie 15 lat (dwóch z nich) i 17 lat (trzeci).

W ubiegły piątek (7 kwietnia) Sąd Rejonowy w Zamościu przychylił się do wniosków Prokuratury Okręgowej w Zamościu i zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowania na okres 3 miesięcy.

Warto nadmienić, iż co prawda w chwili czynu dwóch z podejrzanych było nieletnich, jednak kodeks karny i ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich pozwala traktować ich jak dorosłych, jeżeli przypisano im – tak jak w tej sprawie – popełnienie wspólnie i w porozumieniu z dorosłym zbrodni zabójstwa.

Za przypisane im przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-04-10 07:47