Komunikat dot sprawy PO I Ds.48.2017

Prokuratura Okręgowa w Zamościu nadzoruje prowadzone przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Hrebennem śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem wyrobów akcyzowych przez wschodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, dalszą ich dystrybucją oraz nielegalną produkcja papierosów.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że w skład grupy wchodzą zarówno obywatele Polski, jaki i Ukrainy. Grupa działała na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Do przemytu papierosów członkowie wchodzący w skład grupy przestępczej wykorzystywali przede wszystkim samochody posiadające specjalnie przygotowane skrytki konstrukcyjne.

W następnej kolejności przemycone towary były transportowane do centralnej Polski skąd trafiały na niemiecki rynek. Osoby pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego biorące udział w nielegalnym przedsięwzięciu akcyzowym trudniły się dodatkowo produkcją papierosów z tytoniu zakupionego od lokalnych producentów.

W oparciu o posiadane przez PSG w Hrebennem informacje uzyskane w ramach czynności służbowych oraz dane będące efektem intensywnych czynności procesowych realizowanych w ramach śledztwa o sygn. akt PO I Ds.48.2017, nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Hrebennem dokonali przeszukania 3 posesji na terenie m. Bydgoszcz.

Podczas zrealizowanych czynności wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Torunia i Bydgoszczy ujawniono i zabezpieczono 4 urządzenia mechaniczne wchodzące w skład profesjonalnej linii nielegalnie produkującej papierosy, które stanowią dowód w toczącym się śledztwie. Wartość zabezpieczonych maszyn szacowana jest na około 140.000,00 zł. Ujawniono również tytoń oraz już wyprodukowane nielegalnie papierosy, przeznaczone do dalszej dystrybucji na terenie UE.

Kwalifikacja prawna zarówno prowadzonych czynności służbowych, jak i postępowania przygotowawczego to art. 258§1kk w zw. z art. 65 kks i 63 kks.

Pierwsze zatrzymania w sprawie miały miejsce w czerwcu br. Do chwili obecnej funkcjonariusze z PSG w Hrebennem przy wsparciu innych jednostek terenowych SG i KAS zatrzymali 20 osób. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu wyrobów akcyzowych, z czego 4 obywatelom RP przedstawiono dodatkowy zarzut kierowania zorganizowaną grupa przestępczą.

Wobec „kierowników grupy przestępczej” Sąd Rejonowy w Zamościu na wniosek prokuratora nadzorującego przedmiotowe śledztwo zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego. Wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano dozór policyjny.

 

W wyniku podjętych czynności ustalono, że grupa przestępcza na przestrzeni tylko kilku miesięcy wprowadziła na rynek Unii Europejskiej papierosy bez polskich znaków skarbowych o wartości rynkowej 1.471.007,52 zł.

Dodatkowo przedmiotem kilkumiesięcznej działalności przestępczej grupy był nabyty nielegalnie tytoń przeznaczony do wytwarzania papierosów, którego wartość rynkowa wynosi 1.732.514,40 zł.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy.