Komunikat dot. sprawy PO I Ds 5.2020

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadziła śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, podczas wykonywania czynności związanych z nielegalnym wysypiskiem odpadów w Strzyżowie, tj. o czyny z art. 231 § 1 kk.

Postępowanie zostało zainicjowane czynnościami wykonanymi w sprawie dotyczącej składowania i przetwarzania w okresie od 2015 roku do 2 sierpnia 2017 roku, w miejscowości Strzyżów, powiatu hrubieszowskiego, zmieszanych niesegregowanych odpadów komunalnych na działkach o numerach ewidencyjnych 1061/17, o powierzchni 4,8370 ha i 1061/16 o powierzchni 1,27 ha, tj. czynów z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 185 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, które to postępowanie było nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, a w którym skierowano akt oskarżenia wobec 9 osób, o czym informowano odrębnym komunikatem. 

W przedmiotowym śledztwie postanowienie o przedstawieniu zarzutów wydano wobec trzech funkcjonariuszy KPP w Hrubieszowie, zarzucając im popełnienie występków z art. 231 § 1 kk, polegających na niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków rzetelnego wykonywania czynności służbowych w związku z odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie w sprawie dotyczącej interwencji w miejscu składowania odpadów na działkach w Strzyżowie.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Dwoje z nich złożyło wyjaśnienia. Jeden z podejrzanych odmówił składania wyjaśnień.    

W dniu 13 marca 2020 roku skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Autor: Rzecznik Prasowy, 2020-03-16 11:00