Komunikat dot. sprawy PO I Ds 55.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 55.2019 prowadziła śledztwo przeciwko Łukaszowi P., podejrzanemu o czyny z art. 202 § 4a kk oraz z art. 191a § 1 kk, dotyczące posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz utrwalania nagich wizerunków innych osób.

W trakcie prowadzonego postępowania zabezpieczono od podejrzanego nośniki danych informatycznych, na których jak się okazało, znajdowały się treści pornograficzne.

W wyniku przeprowadzonej analizy przez biegłego z zakresu antropologii ustalono, że na nośnikach znajdowały się także treści pornograficzne z udziałem małoletnich, w postaci 262 zdjęć oraz 7 filmów.

Ponadto w toku postępowania ustalono, że podejrzany przy pomocy kamer niewielkich rozmiarów, instalowanych w pomieszczeniach przebieralni sklepów, toaletach, łazienkach i innych miejscach, utrwalał nagie wizerunki osób korzystających z tych pomieszczeń.

Czas popełnienia wszystkich zarzucanych podejrzanemu czynów obejmuje okres od 2015 do 2017 roku. Zachowaniami podejrzanego pokrzywdzonych zostało łącznie 30 osób. Wśród nich są również osoby małoletnie.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów, złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę.

W dniu 12 kwietnia 2019 roku, po skompletowaniu całości materiału dowodowego w sprawie, skierowano przeciwko Łukaszowi P. akt oskarżenia do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Zamościu.

Zarzucane oskarżonemu czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.