Komunikat dot. sprawy PO I Ds 56.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 56.2019 prowadzi śledztwo dotyczące doprowadzenia Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A. z siedzibą w Lublinie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci dotacji do usług rozwojowych, tj. szkoleń, konsultingu i e-learningu w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP ( mikro, małych i średnich przedsiębiorców). w podregionie lubelskim” – działanie 10.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W dniu 13 listopada 2019 roku do sprawy zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zb. Z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk.

Zarzuty dotyczą doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Zarządu Województwa Lubelskiego będącego Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 poprzez wprowadzanie w błąd Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. w Lublinie, który był operatorem dystrybucji środków finansowych i rozliczania wsparcia z tego programu, co do okoliczności organizowanych szkoleń, poświadczając nieprawdę w dokumentacji, przedkładając podrobione dokumenty, które miały istotne znaczenie dla uzyskania dotacji do usług rozwojowych „Usług rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim – Działanie 10-1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość szkody, jaką swoim przestępczym działaniem spowodowali podejrzani to co najmniej 215 000 złotych.

Z zatrzymanymi osobami w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zamościu wykonano czynności procesowe i skierowano wobec nich do Sądu Rejonowego w Zamościu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W dniu 15 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Zamościu uwzględnił złożone wnioski i zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Zarzucane podejrzanym czyny zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Autor: Rzecznik Prasowy, 2019-11-15 13:33