Informacja o ustaleniach śledztwa w sprawie uzyskania prawa jazdy przez Posła na Sejm RP

Z uwagi na liczne zapytania mediów Prokuratura Okręgowa w Zamościu informuje, iż wszczęte w dniu 18 kwietnia 2017 r. śledztwo w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy uzyskaniu prawa jazdy kat. A i C w 2011 r. przez obecnego Posła na Sejm RP Piotra Olszówkę – pozostaje na biegu. W sprawie nie przedstawiono nikomu zarzutów.

O sprawie informowaliśmy tutaj:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-sygn-po-i-ds-58-2017,215.html

W dniu 21 września 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu uzyskała opinię biegłych z zakresu grafologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przypomnijmy, iż przedmiotem badania biegłych była teczka „Akta ewidencyjne kierowcy” Piotra Olszówki. W teczce tej zgromadzone są wszystkie dokumenty związane z uzyskaniem poszczególnych kategorii prawa jazdy przez kierowcę. Biegli badali wyżej opisaną dokumentację z uwagi na podejrzenia co do jej autentyczności.

Z uwagi na swoją obszerność (93 strony) oraz konieczność odniesienia wniosków opinii do materiału zgromadzonego w aktach sprawy opinia podlega obecnie dogłębnej analizie przez prokuratora referenta.

Dlatego też na chwilę obecną, mając ponadto na uwadze dobro śledztwa, nie informujemy o treści opinii biegłych. Informacja o jej treści zostanie przekazana mediom w stosownym czasie, w powiązaniu z przedstawieniem dalszych czynności procesowych, które zostaną zaplanowane do wykonania w związku z treścią opinii.

O powyższym poinformujemy odrębnym komunikatem.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-09-25 13:29