Komunikat dot. sprawy PO I Ds 69.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą PO I Ds. 69.2019 nadzorowała śledztwo dotyczące czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby na terenie Zamościa i Chełma, w okresie od listopada 2017 roku do lutego 2019 roku, tj. czynów z art. 204 § 2 kk.

W trakcie prowadzonego postępowania wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 204 § 2 kk oraz z art. 204 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk wobec trzech osób. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia i skorzystali z instytucji wymienionej w art. 335 § 1 kpk.  

Jak ustalono, podejrzani z popełnienia zarzucanych im przestępstw osiągnęli korzyści majątkowe w łącznej kwocie ponad 100 000 złotych.

Wniosek z art. 335 § 1 kpk o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonymi kar został skierowany do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Zamościu.

Autor: Rzecznik Prasowy, 2020-03-25 14:02