Komunikat dot. sprawy PO I Ds 84.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygn. PO I Ds 84.2020 nadzoruje prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Lublinie Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz we współpracy z Lubelskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej śledztwo dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w postaci dotacji unijnej w kwocie 8 417 715 złotych, doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez bezpodstawne obniżenie wartości należnego podatku od towarów i usług na łączną kwotę 914 393,75 złotych, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT na łączną kwotę 4 890 018, 75 złotych, udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa oszustwa na szkodę Skarbu Państwa polegającego na bezpodstawnym obniżeniu ustalonej firmie wartości należnego podatku od towarów i usług o kwotę 36 187, 09 złotych przy wykorzystaniu poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci faktur VAT, o łącznej wartości 193 522, 24 złotych brutto oraz udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa oszustwa na szkodę Skarbu Państwa polegającego na bezpodstawnym obniżeniu ustalonej firmie wartości należnego podatku od towarów i usług o kwotę 23 080, 50 złotych, poprzez wystawienie poświadczającej nieprawdę faktury VAT na kwotę 123 430, 50 złotych brutto, tj. o czyny z art. 271a §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk i inne.

 

W prowadzonym postępowaniu wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec czterech osób.

 

W dniu 26 listopada 2020 roku funkcjonariusze Wydziału do Wali z Przestępczością Gospodarczą KMP w Zamościu dokonali zatrzymania Piotr P., Michała L. oraz Piotra L. oraz przeprowadzili przeszukania w ich miejscach zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczych.

 

Po wykonaniu czynności procesowych w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zamościu, wobec podejrzanych Michała L. i Piotra L. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie po 30 000 złotych.

 

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Zamościu wobec podejrzanego Piotra P. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

 

Ponadto dokonano zabezpieczenia na mieniu podejrzanych na łączną kwotę blisko 10 mln złotych.

 

Podejrzanym za zarzucane czyny grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

 

 

 

 

Autor: Rzecznik Prasowy, 2020-11-27 14:29