Grupa zajmująca się wyłudzaniem podatku VAT na fikcyjnym obrocie bejcą ognioodporną i panelami słonecznymi – rozbita

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi za sygn. PO V Ds. 10.2016 śledztwo dotyczące działalności szeregów podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, które zajmowały się fikcyjnym obrotem towarem i oszustwami karuzelowymi. Dochodziło do tego od października 2014 roku do grudnia 2016 roku.

W toku śledztwa ustalono, że stworzone w celu udziału w przestępczym procederze podmioty gospodarcze zarządzane były przez przypadkowe osoby. Uczestniczyły one w obrocie handlowym bejcą ognioodporną, panelami słonecznymi i ogniwami fotowoltaicznymi z innymi podmiotami, które faktycznie funkcjonowały na rynku. Towary miały być sprowadzane z Czech i Słowacji.

Z poczynionych w toku śledztwa ustaleń wynika, że członkowie grupy usiłowali doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa z transakcji dotyczących bejcy ognioodpornej i paneli słonecznych na łączną kwotę prawie 400 tysięcy złotych. Dodatkowo z tytułu pozornych transakcji dotyczących paneli słonecznych sprawcy doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa na łączną kwotę prawie 4,5 miliona złotych.

Za pomocą poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych, dokumentowany był fikcyjny obrót towarami. Takie nierzetelne dokumenty potwierdzające fikcyjny obrót handlowy były podstawą ubiegania się o zwrot nienależnego podatku.

Straty Skarbu Państwa z tytułu tej „karuzeli podatkowej” szacowane są na kwotę powyżej 5 milionów złotych.  

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie 14 osób. Na polecenie prokuratora w dniach 21 i 22 lutego 2017 roku zatrzymań dokonali funkcjonariusze ABW Delegatury w Lublinie i Rzeszowie oraz funkcjonariusze CBŚ Policji Zarząd w Lublinie.

Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Związane one były z tworzeniem poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej, a także wyłudzeniem z polskich organów skarbowych zwrotu podatku od towarów i usług przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „znikającego podatnika” i „karuzeli podatkowej”. Podejrzanym zarzucono również transferowanie pieniędzy poza granice Polski i podejmowanie działań mających na celu udaremnienie lub utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych.

Chodzi o przestępstwa określone w art. 286 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz w art. 21 § 1 kks w zw. z art. 76 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kks i inne.

Podejrzanemu Grzegorzowi J., który w innej sprawie poszukiwany był listem gończym do odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności, prokurator zarzucił ponadto kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 § 3 kk).

Na wniosek prokuratora w dniach 23 i 24 lutego 2017 r. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 9 podejrzanych. Wobec 5 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

W toku czynności z podejrzanymi zajęto celem zabezpieczenia przyszłych kar mienie ruchome wartości blisko 2 milionów złotych. Zajęto samochody, panele oraz luksusowe zegarki (których sama wartość wynosi około 150 tysięcy złotych).

Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Wykonanie poszczególnych czynności w tym śledztwie zostało powierzone Delegaturze w Lublinie ABW oraz Zarządowi w Lublinie CBŚP.

Przeprowadzenie podatkowych postępowań kontrolnych zostało zlecone szeregu urzędom kontroli skarbowej i innym organom administracji podatkowej, w tym m.in. UKS w Lublinie i UKS w Warszawie.  

Ostatnie czynności procesowe, dotyczące m.in. ujawnienia mienia podejrzanych zostały wykonane z udziałem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz organów skarbowych.

Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i prokuratorskie zarzuty.

O sprawie informowała Prokuratura Krajowa:

Wyłudzili ponad 5 milionów złotych vat na fikcyjnym obrocie bejcą odnioodporną i panelami słonecznymi

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-02-24 11:34