Komunikat dot. sprawy PR 2 Ds. 1170.2016

Prokuratura Rejonowa w Zamościu prowadzi za sygn. PR 2 Ds. 1170.2016 postępowanie w sprawie przestępstw o charakterze pedofilskim, do jakich dochodziło wobec małoletniej mieszkanki powiatu zamojskiego.

W sprawie ustalono, że od nieustalonej daty do czerwca 2016 r. 43-letni mieszkaniec Poznania utrzymywał kontakt z 13-latką zamieszkałą na terenie powiatu zamojskiego. Kontakt utrzymywany był drogą elektroniczną za pomocą jednego z popularnych portali społecznościowych. 43-latek wysyłał dziewczynce zdjęcia i filmy o tematyce pornograficznej, instruując ją jednocześnie, aby po zapoznaniu kasowała otrzymywane materiały. Gdy pokrzywdzona wyraziła wolę zerwania kontaktów z mężczyzną, ten miał jej grozić zabójstwem i zgwałceniem.

Wykonując czynności operacyjne, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział dw. z Cyberprzestępczością ustalili miejsce pobytu mężczyzny. Został on zatrzymany na terenie Poznania i przewieziony do Zamościa. W miejscu zamieszkania posiadał dalsze materiały o charakterze pornograficznym, których treść wskazywała na to, że zostały wytworzone z udziałem małoletnich poniżej lat 15.

Usłyszał zarzuty:

- prezentowania małoletniej treści pornograficznych poprzez ich przesyłanie do niej na portalu społecznościowym,

- kierowania wobec małoletniej gróźb zgwałcenia i pozbawienia życia,

- posiadania na nośnikach elektronicznych treści pornograficznych z udziałem  małoletnich poniżej lat 15.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, w których wskazał, że rzeczywiście kontaktował się z małoletnią i wysyłał jej treści pornograficzne. Miał świadomość jej wieku. Wskazał, że nigdy jej nie groził. Podał, że posiadane przez siebie materiały o charakterze pedofilskim otrzymał od innych osób.

Z uwagi na charakter sprawy, możliwość matactwa ze strony podejrzanego oraz obawę związaną z kierowanymi przez niego wobec pokrzywdzonej groźbami karalnymi, Prokurator Rejonowy w Zamościu zdecydował się skierować w dniu 17 listopada 2016 r. do Sądu Rejonowego w Zamościu wniosek o tymczasowe aresztowanie 43-latka.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Zamościu przychylił się do argumentacji prokuratora i tymczasowo aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwa kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik