Umorzenie postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego Wójta Gminy Rachanie

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim umorzyła z dniem 13 lutego 2017 r. postępowanie prowadzone w sprawie zaistniałego w dniu 21 lutego 2012 r. w Rachaniach, pow. tomaszowskiego nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez byłego Wójta Gminy Rachanie poprzez ustalenie zawyżonego wynagrodzenia zasadniczego dla osoby pełniącej funkcję Skarbnika Gminy w kwocie 5130 zł miesięcznie, w sytuacji, gdy odpowiednie przepisy pozwalały na ustalenie wynagrodzenia dla takiej osoby w maksymalnej wysokości 4800 zł miesięcznie, w wyniku czego wskazana osoba pobrała w okresie od lutego 2012 r. do października 2016 r. zawyżone wynagrodzenie i odprawę emerytalną w łącznej kwocie 27 267 zł, czym działał nieumyślnie na szkodę interesu publicznego, tj. o przestępstwo określone w art. 231 § 3 kk.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył obecny Wójt Gminy Rachanie. W toku postępowania ustalono, że rzeczywiście poprzedni Wójt w 2012 r. przyznał ówczesnemu Skarbnikowi Gminy wynagrodzenie, które przekraczało ustalone ustawowo maksymalne granice wynagrodzenia dla takiego stanowiska. Różnica wynosiła w skali miesięcznej 330 zł. Jak ustalono, w trakcie przyznawania takiego wynagrodzenia doszło do niezamierzonego błędu podyktowanego niedbalstwem poprzez dopisanie kwoty podwyżki do kwoty wynagrodzenia zasadniczego, nie zaś do dodatku funkcyjnego. W ten sposób wynagrodzenie przekroczyło dopuszczalną granicę kwoty 4800 zł. W przedmiotowej sprawie nie doszło jednak do istotnej szkody, bowiem środki finansowe były przewidziane w budżecie gminy dla wszystkich pracowników, w tym dla Skarbnika. Ustalono, iż były Wójt Gminy Rachanie nie działał tym samym na szkodę interesu publicznego. Ponadto w sprawie podjęto czynności dążące do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia przez Skarbnika Gminy.

Zgodnie z treścią art. 231 § 3 kk, jeżeli funkcjonariusz publiczny przekraczając uprawnienia lub niedopełniając obowiązków działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z uwagi na to, iż działanie byłego Wójta Gminy Rachanie (które miało charakter nieumyślny) nie wyrządziło istotnej szkody, Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim umorzyła śledztwo w tej sprawie na podstawie braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kpk).

Postanowienie w tym przedmiocie nie jest prawomocne.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-02-21 07:51