Komunikat dot. sprawy PR Ds. 2094.2018

 

Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie nadzoruje śledztwo dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w okresie od sierpnia do grudnia 2018 roku, na terenie województwa lubelskiego, mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na sprowadzaniu z terytorium Ukrainy do Polski, przechowywaniu i przewożeniu w głąb kraju celem odsprzedaży papierosów pochodzenia zagranicznego, różnych marek, bez polskich znaków skarbowych akcyzy, tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk i inne.

 

Z ustaleń poczynionych w trakcie śledztwa wynika, że sprawcy sprowadzali z terytorium Ukrainy do Polski, przez rzekę graniczną Bug papierosy pochodzenia zagranicznego, różnych marek, bez oznaczenia polskimi znakami skarbowymi akcyzy. Następnie wyroby te były przewożone do różnych miejsce na terenie kraju i sprzedawane. Sprawcy sprowadzili z terytorium Ukrainy wyroby tytoniowe w łącznej ilości nie mniejszej niż 40 000 paczek, przez co narazili budżet Wspólnot Europejskich na uszczuplenie należności celnej w wysokości nie mniejszej niż 52 528 złotych, Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 190 383 złotych oraz podatek akcyzowy w kwocie nie mniejszej niż 684 015 złotych.

 

Do sprawy zatrzymano pięć osób, którym przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 i 3 kk oraz art. 54 § 1 kks w zw. z art. 54 § 2 kks i inne.  

 

Po wykonaniu z udziałem podejrzanych czynności procesowych, Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, na wniosek miejscowej Prokuratury, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Zarzucane podejrzanym czyny są zagrożone karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Autor: Rzecznik Prasowy, 2020-07-01 10:37