Odpowiedź na zapytania mediów w sprawie uzyskania prawa jazdy przez Posła na Sejm RP

Z uwagi na liczne zapytania mediów Prokuratura Okręgowa w Zamościu informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. wszczęła za sygn. PO I Ds. 58.2017 śledztwo w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy uzyskaniu prawa jazdy kat. A i C w 2011 r. przez obecnego Posła na Sejm RP Piotra Olszówkę.

Materiały sprawy zostały wyłączone z postępowania o sygn. V Ds. 53/14, o którym informowaliśmy wcześniej:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-z-2016-10-12-dot-sprawy-v-ds-53-14,170.html

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-z-dnia-03-01-2017-dot-sprawy-v-ds-53-14,197.html

Sprawa ta została zakończona aktem oskarżenia do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Jednocześnie materiały dowodowe, które w tamtym czasie nie pozwalały na przedstawienie zarzutów i sformułowanie aktu oskarżenia, zostały wyłączone do odrębnych postępowań. Tak też stało się z dokumentami dotyczącymi prawa jazdy Piotra Olszówki.

Na podstawie tych materiałów powzięto wątpliwość, czy dokumentacja związana z uzyskaniem przez wyżej wymienionego prawa jazdy kat. A i C została sporządzona w sposób prawidłowy i czy odzwierciedla prawdziwy przebieg zdarzeń. Dotyczy to dokumentacji związanej zarówno z wydaniem prawa jazdy, jak też i ukończeniem szkoleń dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

Aktualnie Prokuratura Okręgowa w Zamościu gromadzi materiał dowodowy, który pozwoli na ustalenie, czy w sprawie doszło do popełnienia przestępstwa, a jeżeli tak, to jakiego i przez kogo popełnionego. W tym celu przeprowadzona zostanie analiza dokumentacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz ośrodków szkoleniowych, jak też przesłuchane zostaną w charakterze świadka osoby, które sporządzały przedmiotową dokumentację lub których podpisy na niej się znajdują.

W tej sprawie nikomu nie przedstawiono jak dotychczas zarzutów.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-04-20 09:39