Komunikat dot. sprawy V Ds. 13/15/Sp(c)

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygnaturą V Ds. 13/15/Sp(c) nadzorowała śledztwo dotyczące doprowadzenia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w łącznej kwocie 7 797 742,13 złotych, tj. o czyny z art. 286 § 1 kk, art. 271 § 3 kk i inne.

Przestępczy proceder polegał na tym, że w sporządzanej dokumentacji dotyczącej pacjentów i pensjonariuszy Zakładu Opieki Zdrowotnej „Droga Życia” w Smoligowie poświadczano nieprawdę poprzez wykazywanie i potwierdzanie wykonania nieprawdziwych czynności lekarskich, pielęgniarskich i medycznych, wprowadzając tym samym w błąd  pracowników Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie, co do rzeczywistego stanu zdrowia, rodzaju schorzeń, stopnia samoobsługi i niezbędnych do wykonania usług medycznych, pacjentów i pensjonariuszy Zakładu Opieki Zdrowotnej „Droga Życia” w Smoligowie. Wskutek tego typu działań Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie wypłacał zawyżone kwoty refundacji.

Postanowienia o przedstawieniu zarzutów między innymi z art. 286 § 1 kk, art. 271 § 3 kk wydano wobec 49 osób.

W trakcie postępowania, wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazu opuszczania kraju, poręczeń majątkowych, w tym wobec jednego z podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 1 500 000 złotych oraz wielomilionowe zabezpieczenie majątkowe.

W dniu 29 lipca 2019 roku, po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego, w którym wykonano szereg czynności procesowych, Prokuratura Okręgowa w Zamościu, skierowała do Sądu Okręgowego II Wydział Karny w Zamościu akt oskarżenia.

Za zarzucane czyny oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Autor: Rzecznik Prasowy, 2019-07-31 14:22