Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uprzejmie informuję, że do Prokuratury Okręgowej w Zamościu wpłynęło pismo Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", oferującego pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz przedstawicielom służb i instytyucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Przedstawiam informację Pogotowia o jego aktualnej ofercie oraz o prowadzonych przez tę placówkę interwencjach.

p.o. Naczelnik

Wydziału I Śledczego

Prokuratury Okręgowej w Zamościu

Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2016-12-05 12:56
Lista plików