Komunikat w sprawie PO I Ds. 46.2019

Prokuratura Okręgowa w Zamościu po zapoznaniu się z materiałami z czynności realizowanych przez funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Lublinie CBŚ Policji, w dniu 23 marca 2019 roku wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego wytworzenia w Toruniu znacznej ilości amfetaminy tj. o czyn z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia  29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii.

W wyniku czynności podjętych przez w/w funkcjonariuszy, w mieszkaniu jednego z podejrzanych ujawniono nielegalną wytwórnię amfetaminy. Nadto w toku czynności przeszukania zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, kokainy oraz płynnej amfetaminy.

W dniu 24 marca 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Zamościu wystąpiła z wnioskami o zastosowanie wobec podejrzanych : Karoliny O. i Mariusza K. do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Zamościu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, które to wnioski zostały przez Sąd uwzględnione.