Komunikat w sprawie PO I Ds. 49.2018

Prokuratura Okręgowa w Zamościu za sygn. akt PO I Ds.49.2018 prowadziła śledztwo przeciwko Danielowi S. oraz Michałowi M. podejrzanym o czyny z art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i in.

W toku czynności realizowanych przez funkcjonariuszy CBŚP Zarząd w Lublinie Wydział w Chełmie zabezpieczono m.in. znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy.

Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Danielowi S. oraz Michałowi M. zarzutów dotyczących szeregu przestępstw (w tym zbrodni) stypizowanych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym m.in. dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia z terenu Królestwa Holandii oraz Belgii do Polski, znacznej ilości  substancji psychotropowej w ilości 13 904,00 ml płynnej amfetaminy oraz 1997 tabletek ecstasy. Danielowi S. oraz Michałowi M. zarzucono również udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Daniel S. oraz Michał M. nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Sąd Rejonowy w Zamościu na wniosek tut. Prokuratury zastosował wobec wyżej wymienionych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, które następnie kilkukrotnie przedłużono decyzjami Sądu Okręgowego w Zamościu.

W dniu 18 marca 2019 roku przeciwko wyżej wymienionym Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego II Wydział Karny w Zamościu.

Zarzucane podejrzanym czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.