Prokuratura Okręgowa w Zamościu wraz Placówką Straży Granicznej w Hrebennym Prowadziła śledztwo dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej wykorzystującej motolotnię do przemytu papierosów z Ukrainy

          Prokuratura Okręgowa w Zamościu wraz z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Hrebennem prowadziła śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy przez wschodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy.

W skład grupy wchodzili zarówno obywatele Polski, jaki i Ukrainy.

Grupa działała na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.

Do przemytu papierosów członkowie wchodzący w skład „rozbitej” grupy przestępczej wykorzystywali przede wszystkim statek powietrzny typu motolotnia. Załadunek papierosów miał miejsce po stronie ukraińskiej, następnie w godzinach nocnych papierosy transportowane były przez granicę państwową przy użyciu obiektu latającego. Po przekroczeniu granicy pilot w uprzednio wytypowanym i wskazanym miejscu, zrzucał „pudła” z papierosami, a następnie zawracał na Ukrainę.

W miejscu zrzutu czekali już inni członkowie grupy, których zadaniem było załadowanie papierosów i ich dalszy transport w głąb kraju, specjalnie przystosowanymi do tego celu pojazdami. Do kontaktu z pilotem wykorzystywali m.in. krótkofalówki.

 

          W wyniku podjętych czynności ustalono, że grupa przestępcza na przestrzeni tylko kilku miesięcy wprowadziła na rynek Unii Europejskiej co najmniej 27 443 paczki papierosów bez polskich znaków skarbowych, przez co uszczupliła należności podatkowe Skarbu Państwa na kwotę nie mniejszą niż 629 770,00 złotych.

 

          W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że w skład grupy wchodziło 14 osób, w tym dwóch obywateli Polski. Pierwsze zatrzymania w sprawie miały miejsce jesienią ubiegłego roku, kiedy bezpośrednio po zrzucie ujęto dwóch obywateli Ukrainy oraz zabezpieczono papierosy pochodzące z tzw. „zrzutu”.

Na przestrzeni kilku następnych miesięcy, ośmiu osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przemytu wyrobów akcyzowych, tj. z czyny art 258 § 1 kk., 65 § 1 kks. i inne. Wobec 5 (pięciu) obywateli Ukrainy, Sąd Rejonowy w Zamościu na wniosek Prokuratury Okręgowej w Zamościu zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec obywateli Polski zastosowano dozór policyjny.

 

          W toku śledztwa wszyscy podejrzani przesłuchani przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Zamościu przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wnioski w trybie art. 335 k.p.k.