Sprawca zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Tomasza B. poprzez jego podpalenie oskarżony

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała w dniu 30 czerwca 2016 r. akt oskarżenia sygn. PO V Ds. 16.2016 do Sądu Okręgowego w Zamościu przeciwko Przemysławowi L., podejrzanemu o to, że w dniu 26 stycznia 2016 r. w Zamościu działając ze szczególnym okrucieństwem i chcąc pozbawić życia Tomasza B. podpalił odzież leżącego w piwnicy bloku pokrzywdzonego, w wyniku czego doznał on rozległych oparzeń i zwęgleń ciała obejmujących około 60% jego powierzchni i w konsekwencji zmarł, tj. o przestępstwo określone w art. 148 § 2 pkt 1 kk.  

Sprawa prowadzona była początkowo w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu, skąd następnie została przejęta do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. W toku postępowania ustalono, iż w dniu 26 stycznia 2016 r. Przemysław L. lat 20 i Tomasz B. spożywali razem alkohol. Znajdując się w piwnicy bloku w Zamościu pokrzywdzony w pewnym momencie osunął się na podłogę, co spowodowane było znacznym stanem jego nietrzeźwości. Wtedy też Przemysław L. podpalił odzież Tomasza B., używając do tego celu zapalniczki lub zapałek. W pierwszej fazie śledztwa rozważano także użycie przez podejrzanego substancji łatwopalnej, jednak kolejne ekspertyzy wykluczyły tę hipotezę. Ciało Tomasza B. uległo znacznemu spaleniu – oparzenia i zwęglenia sięgały 60 % powierzchni ciała. W tym czasie podejrzany oddalił się już z miejsca zdarzenia. W wyniku doznanych obrażeń pokrzywdzony zmarł.

Przemysław L. został zatrzymany przez Policję tego samego dnia przed północą – jako osoba, która ostatnia widziała żywego Tomasza B. Został także tymczasowo aresztowany – środek ten jest wobec niego stosowany do chwili obecnej. Podejrzany początkowo przyznawał się do popełnienia zarzucanego mu czynu wskazując, iż do podpalenia używał zapalniczki lub zapałek. Podał, iż nie chciał zabić pokrzywdzonego. Podczas późniejszych przesłuchań nie przyznawał się już do popełnienia czynu i odmawiał składania wyjaśnień.

Z uwagi na drastyczność działania i zamiar zadania ofierze dodatkowych, zbędnych cierpień podejrzanemu zarzucono popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Przestępstwo to, określone w art. 148 § 2 pkt 1 kk zagrożone jest niezwykle surowo – karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik