Akt oskarżenia przeciwko 17-latkowi, sprawcy znęcania ze szczególnym okrucieństwem w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała w dniu 22 sierpnia 2016 r. akt oskarżenia sygn. PO I Ds. 2.2016 do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przeciwko Mateuszowi K., podejrzanemu o dwa czyny mające charakter znęcania się nad innymi wychowankami NMOW w Rejowcu.

Pierwszy z czynów dotyczył znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, przy udziale ustalonego nieletniego, nad małoletnim wychowankiem Maksymilianem B. Do znęcania doszło w dniu 23 lutego 2016 r. Z uwagi na drastyczność działania sprawców oraz dobre obyczaje Prokuratura nie ujawnia dalszych szczegółów tego przestępstwa.

Drugi z czynów dotyczył znęcania się w lutym 2016 r. również nad wychowankiem NMOW w Rejowcu Grzegorzem K. Znęcanie polegało na biciu i kopaniu, a także zmuszaniu do picia tzw. „chemika”, a więc mieszaniny chemikaliów z wodą. W przypadku tego pokrzywdzonego doszło do naruszenia czynności narządów ciała i rozstroju zdrowia na czas poniżej siedmiu dni.

Sprawa początkowo była prowadzona w Prokuraturze Rejonowej w Krasnymstawie, skąd następnie została przejęta do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu.

W dniu 8 marca 2016 r. Mateusz K. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. W areszcie przebywa do chwili obecnej.

Jak ustalono w toku śledztwa, znęcanie się nad Maksymilianem B. miało charakter zemsty za zabranie przez pokrzywdzonego zdjęcia sympatii Mateusza K. Ta czynność z kolei zainicjowana została kradzieżą koszulki Maksymiliana B. przez podejrzanego.

Mateusz K. początkowo przyznawał się do popełnienia tylko pierwszego z opisanych czynów. Później jednak przyznał się także do znęcania nad Grzegorzem K. Końcowo wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze. Wniosek ten spotkał się z akceptacją prokuratora. Podejrzany zaproponował dla siebie karę 2 lat pozbawienia wolności za czyn pierwszy, karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn drugi oraz karę łączną w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności – z zaliczeniem na jej poczet okresu trwania tymczasowego aresztowania. Wobec powyższego akt oskarżenia został uzupełniony o stosowny wniosek o wydanie wyroku skazującego – zgodnie z ustaleniami zapadłymi pomiędzy Mateuszem K. i prokuratorem.

Za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem kodeks karny przewiduje karę od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za znęcanie w typie podstawowym – karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Materiały dotyczące ustalonego nieletniego, który współdziałał z Mateuszem K. w popełnieniu czynu na szkodę Maksymiliana B. wyłączono do odrębnego postępowania i przesłano do właściwego sądu rodzinnego i nieletnich.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik