Zarzuty dla sprawcy usiłowania zabójstwa w Zamościu w nocy z 10 na 11 września 2016 r.

Prokuratura Rejonowa w Zamościu wydała w dniu 12 września 2016 r. w sprawie o sygn. PR 1 Ds. 408.2016 postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec 21-letniego Krystiana J., któremu zarzucono, że w nocy z 10 na 11 września 2016 r. w Zamościu, chcąc pozbawić życia Michała B. zadał mu dwa ciosy nożem, w wyniku czego pokrzywdzony doznał rany cięto-kłutej brzucha z uszkodzeniem organów wewnętrznych oraz rany cięto-kłutej kończyny górnej, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu, lecz dokonanie zabójstwa nie nastąpiło z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu natychmiastowej pomocy medycznej, tj. o przestępstwo określone w art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Przesłuchanie podejrzanego nastąpi w dniu dzisiejszym, po której to czynności podjęta zostanie decyzja w przedmiocie złożenia wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Przestępstwo usiłowania zabójstwa, podobnie jak i samo zabójstwo, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik