759 zarzutów dla kierującego grupą przestępczą, zajmującą się przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za umożliwienie uzyskania od Starostwa Powiatowego w Biłgoraju dokumentu prawa jazdy – bez wymaganych prawem badań i egzaminów

Prokurator Okręgowy w Zamościu prowadzi osobiście za sygn. V Ds. 53/14/S śledztwo w sprawie przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych w zamian za zachowania stanowiące naruszenie prawa, polegające na umożliwianiu uzyskiwania od Starostwa Powiatowego w Biłgoraju dokumentów prawa jazdy, uprawniających do kierowania pojazdami mechanicznymi – bez przeprowadzonych obowiązkowych badań lekarskich, psychologicznych i zdanego obowiązkowego egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdami silnikowymi.

W toku śledztwa zarzuty przedstawiono 80 osobom, przy czym są to zarzuty polegające m.in. na działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk), przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za zachowania stanowiące naruszenie  prawa (art. 228 § 3 i 4 kk) oraz udzielaniu takich korzyści (art. 229 § 3 kk), jak też fałszowaniu dokumentów (art. 270 § 1 kk i art. 271 § 1 kk).

Kierownikiem grupy przestępczej był ówczesny inspektor Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

W lipcu 2016 r. Prokurator Okręgowy w Zamościu wydał postanowienie o uzupełnieniu zarzutów wobec wskazanego kierownika grupy. Zarzucono mu popełnienie 759 czynów związanych z udziałem w grupie przestępczej oraz przyjmowaniem korzyści majątkowych i fałszowaniem dokumentów. Sam druk opisanego postanowienia o uzupełnieniu zarzutów liczy 207 stron.

We wrześniu 2016 r. Prokurator Okręgowy w Zamościu przedstawił kierownikowi grupy wskazane zarzuty. Podejrzany przyznał się do popełnienia czynów objętych zarzutami. Z uwagi na współpracę z organami ścigania wniósł o dobrowolne poddanie się karze i wymierzenie mu kary 5 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 10 lat (nadzwyczajne złagodzenie) oraz zwrot korzyści uzyskanych z przestępstw.

Postępowanie nadal jest w toku, jego zakończenie planowane jest na grudzień 2016 r.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik