Akt oskarżenia w sprawie lipcowej napaści na komornika sądowego

Z dniem 28 grudnia 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Rejonowego w Zamościu akt oskarżenia o sygn. PO I Ds. 221.2016 przeciwko Cezaremu K. i Annie K.-S., zamojskim prawnikom.

W akcie oskarżenia znalazły się następujące zarzuty:

- wobec Cezarego K.:

1/ w dniu 15 lipca 2015 r. w Zamościu, działając w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego – komornika sądowego Andrzeja Sz., będącego osobą przybraną do czynności przez asesora komorniczego Dianę S., do zaniechania czynności służbowej w postaci zajęcia samochodu osobowego należącego do dłużniczki Anny K.-S., stosował wobec wskazanego komornika przemoc fizyczną – popychanie, kopanie po ciele, ciągnięcie za nogi, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia na czas poniżej 7 dni (art. 224 § 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk),

2/ w tym samym czasie i miejscu przedsiębrał analogiczne czynności wobec funkcjonariusza publicznego – asesora komorniczego Diany S., przy czym w tym wypadku przemoc fizyczna polegała na szarpaniu za ramiona oraz wykręcaniu rąk i nie spowodowała u pokrzywdzonej obrażeń ciała (art. 224 § 2 kk),

3/ w tym samym czasie i miejscu znieważył funkcjonariusza publicznego – asesora komorniczego Dianę S. słowami wulgarnymi i obelżywymi, przy czym nastąpiło do podczas i w związku z pełnieniem przez wymienioną obowiązków służbowych (art. 226 § 1 kk),

- wobec Anny K.-S.:

4/ w dniu 15 lipca 2016 r. w Zamościu, wielokrotnie nakłaniała Cezarego K. do zastosowania wobec komornika sądowego – Andrzeja Sz. przemocy fizycznej, w celu zmuszenia pokrzywdzonego do zaniechania czynności służbowej w postaci zajęcia samochodu osobowego należącego do dłużniczki Anny K.-S. (art. 18 § 2 kk w zw. z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 12 kk).

Cezary K. początkowo nie przyznawał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W trakcie ostatnich, grudniowych przesłuchań przyznał się jednak do ich popełnienia w całości. Złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Stanowisko to zostało zaakceptowane przez prokuratora. Dlatego też do aktu oskarżenia dołączono wniosek w trybie art. 335 § 2 kpk. We wniosku zawarto propozycję łącznej kary dla oskarżonego: 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 1 roku tytułem próby, kara grzywny w rozmiarze 150 stawek po 15 zł stawka, zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego Andrzeja Sz. w wysokości 1500 zł, zobowiązanie do przeproszenia obojga pokrzywdzonych.

Anna K.-S. podczas pierwszego przesłuchania nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wyjaśnienia, w trakcie których wniosła o przeprowadzenie mediacji z udziałem jej i pokrzywdzonego Andrzeja Sz.

Mediacja została przeprowadzona. Zakończyła się podpisaniem ugody, na mocy której oskarżona wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałego zdarzenia.

Ponownie przesłuchana w charakterze podejrzanej Anna K.-S. przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Złożyła wniosek o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania karnego. O treści tego wniosku poinformowano Sąd Rejonowy w Zamościu w piśmie przekazującym akt oskarżenia.

Za przestępstwa zarzucane oskarżonym kodeks karny przewiduje – w najsurowszym przypadku – karę pozbawienia wolności do lat 3.  

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2016-12-30 12:49