Umorzenie śledztwa w sprawie samopodpalenia mężczyzny w Starostwie Powiatowym w Zamościu

Prokuratura Rejonowa w Zamościu prowadziła postępowanie o sygn. PR 1 Ds. 82.2017 w sprawie doprowadzenia w dniu 27 lutego 2017 r. w Zamościu, woj. lubelskiego namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie przez Henryka Sz. poprzez oblanie się substancją łatwopalną i podpalenie w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, tj. o przestępstwo określone w art. 151 kk.

O sprawie na jej początkowym etapie informowaliśmy tutaj:

http://www.zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-pr-1-ds-82-2017-prokuratury-rejonowej-w-zamosciu,206.html

W postępowaniu ustalono, że w dniu 27 lutego 2017 r. pokrzywdzony otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie informujące go, że Marszałek Województwa Lubelskiego nie jest organem właściwym do rozpatrzenia jego sprawy dotyczącej niekorzystnej dla niego decyzji scaleniowej. W rozmowie z matką Henryk Sz. miał powiedzieć, że pojedzie do Starostwa Powiatowego w Zamościu i tam „stopi się”, aby zapobiec dalszym nieprawidłowościom związanym ze scaleniem.

Około południa pokrzywdzony pojawił się w budynku Starostwa, gdzie podniesionym głosem zapytał pracownika instytucji, co ma oznaczać otrzymane tego dnia pismo. Nie czekając na odpowiedź wybiegł z budynku Starostwa. Niedługo potem został zauważony przez świadków na schodach zewnętrznych prowadzących do budynku. Miał na sobie palącą się górną część garderoby. Henryk Sz. wbiegł do holu Starostwa, tam rozpoczęto wobec niego akcję gaśniczą. Pokrzywdzony ponownie wybiegł z budynku, ostatecznie ugaszono na nim odzież na parkingu przez Starostwem.

Henryk Sz. został przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, skąd tego samego dnia przetransportowanego go do Wschodniego Centrum Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej. W trakcie leczenia rozpoznano u niego oparzenia termiczne wielomiejscowe obejmujące 31 % powierzchni ciała, oparzenia dróg oddechowych, wstrząs oparzeniowy, niewydolność oddechową i krążeniową, uszkodzenie nerek i posocznicę. W wyniku doznanych obrażeń pokrzywdzony w dniu 17 marca 2017 r. zmarł.

W wyniku sekcji zwłok ustalono, że przyczyną zgonu pokrzywdzonego stała się niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana oparzeniami ciała.

W wyniku dalszych czynności, na skutek badań przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia ustalono, że na resztach spalonej odzieży, w którą ubrany był Henryk Sz., znajdują się węglowodory charakterystyczne dla częściowo odparowanej benzyny silnikowej. W pojemniku zabezpieczonym w samochodzie, którym pokrzywdzony przyjechał do Starostwa, ujawniono również resztki benzyny silnikowej.

Mając na uwadze wszystko powyższe, Prokuratura Rejonowa w Zamościu uznała, iż w sprawie brak było innej osoby, która namówiłaby pokrzywdzonego do samobójstwa lub też udzieliła mu w tym zakresie pomocy. Henryk Sz. był niezadowolony z wyników postępowania scaleniowego i sam targnął się na swoje życie bez udziału jakichkolwiek osób trzecich. Dokonał tego poprzez oblanie się benzyną i podpalenie. Takie zachowanie nie może jednak być traktowane jako czyn zabroniony.

Z tego względu postanowieniem z dnia 29 maja 2017 r. postępowanie w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na niepopełnienie czynu zabronionego.

Postanowienie to nie jest prawomocne.  

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik