Dwa powiązane ze sobą zabójstwa z terenu powiatu hrubieszowskiego

Prokuratura Okręgowa w Zamościu przejęła do dalszego prowadzenia dwie sprawy Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie, dotyczące zabójstw, do jakich doszło w sobotę 10 czerwca 2017 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego.

 

Pierwsza sprawa.

Ustalono, iż w dniu 10 czerwca 2017 r. w miejscowości Wolica dwaj bracia Zenon S. lat 58 i Bogusław S. lat 56 spożywali alkohol w swoim miejscu zamieszkania. Razem z nimi w libacji brali udział Artur W. lat 29 oraz obywatel Ukrainy Artem S. lat 35. Na miejsce spotkania kilkukrotnie przyjeżdżali też inni obywatele Ukrainy: Volodymyr L. lat 43, Pavlo N. (brak danych co do wieku) oraz Tetiana O. lat 26. W chwili, kiedy nikogo poza dwoma braćmi nie było w mieszkaniu, Bogusław S. pchnął nożem brata w okolice prawej strony klatki piersiowej, w wyniku czego spowodował u niego ranę głębokości około 12-13 cm, powodującą krwawienie do jamy opłucnej. Wkrótce potem Zenon S. zmarł, a powodem śmierci było wykrwawienie.

Bogusław S. został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut zabójstwa Zenona S. (art. 148 § 1 kk). Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia tego czynu i podał, że po opuszczeniu jego posesji przez Ukraińców poszedł do sąsiada, a gdy wrócił, zastał leżącego na ziemi, ugodzonego brata. Wobec Bogusława S. Sąd Rejonowy w Hrubieszowie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy do dnia 7 września 2017 r.

Sprawa ta prowadzona jest w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu pod sygn. PO I Ds. 124.2017.

 

Druga sprawa.

Jednocześnie ustalono, że wśród obecnych na miejscu zdarzenia Ukraińców w tym samym dniu wynikło nieporozumienie na tle rozliczeń finansowych. Stronami tego nieporozumienia była z jednej strony Tetiana O., z drugiej zaś – Artem S., Volodymyr L. i Pavlo N. Mężczyźni ci kilkukrotnie opuszczali posesję braci S., wywożąc w nieustalone miejsca Tetianę O. Ostatnim razem powrócili już bez kobiety, informując pozostałych, iż „została ona deportowana i do Polski już nie wróci”.

Ustalono, że Artem S., Volodymyr L. i Pavlo N. dopuścili się w nieustalonym miejscu zabójstwa Tetiany S., uderzając ją w okolice karku bliżej nieustalonym narzędziem. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzona straciła przytomność. Następnie mężczyźni owinęli ją przewożoną w samochodzie narzutą, którą obwiązali sznurkiem. Do sznurka przyczepiony został około 15-kilogramowy kamień. Ciało pokrzywdzonej zostało następnie wrzucone do zbiornika wodnego w miejscowości Brodzica.

W tym samym dniu, tj. 10 czerwca 2017 r. Pavlo N. opuścił Polskę, przekraczając pieszo przejście graniczne w Zosinie.

Po powrocie do miejsca zamieszkania braci S. pozostali obywatele Ukrainy ujawnili, razem z Arturem W., fakt zabójstwa Zenona S. przez Bogusława S.

Artur W. wiedział, iż wskazani obywatele Ukrainy dopuścili się zabójstwa Tetiany O. Wynikało to, chociaż nie bezpośrednio, ze słów, które wypowiadali.

W ciągu kilku następnych dni Artem S. i Volodymyr L. dopuszczali się przemocy i gróźb karalnych wobec Artura W., chcąc tym samym zmusić go do nieskładania zeznań w sprawie zabójstwa Tetiany O., jak też do wydania im pieniędzy w łącznej kwocie przekraczającej 20 000 zł.

W dniu 18 czerwca 2017 r. (niedziela) ciało Tetiany O., które w międzyczasie wypłynęło na powierzchnię zbiornika wodnego, zostało ujawnione przez osoby postronne. Podjęto czynności procesowe mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia i osób odpowiedzialnych za jej śmierć. Organy Policji wraz ze Strażą Graniczną ustaliły, że związek z zabójstwem mogą mieć Artem S., Volodymyr L. i Pavlo N. W tym samym dniu Artem S. i Volodymyr L. próbowali przekroczyć granicę polsko-ukraińską. Zostali zatrzymani na przejściu granicznym. Pavlo N. nie został zatrzymany, bowiem już od 8 dni przebywał na Ukrainie.

Przeprowadzono sekcję zwłok Tetiany O. Biegły ustalił, iż została ona uderzona nieustalonym narzędziem w kark i straciła przytomność. Najprawdopodobniej żyła, kiedy została wrzucona do wody. Przyczyną zgonu było najprawdopodobniej utonięcie. W sprawie nie można było wydać opinii kategorycznej z uwagi na fakt, iż ciało pokrzywdzonej przebywało w wodzie przez okres 8 dni.

Prokurator przedstawił Artemowi S. i Volodymyrowi L. zarzuty zabójstwa Tetiany O. (art. 148 § 1 kk), używania przemocy i gróźb karalnych w celu zmuszenia Artura W. do zaniechania składania zeznań w sprawie zabójstwa (art. 245 kk) oraz używania przemocy i gróźb karalnych w celu zmuszenia Artura W. do wydania pieniędzy (art. 13 § 1 kk w zw. z art. 191 § 2 kk w zb. z art. 282 kk w zw. z art. 11 § 2 kk).

Obydwaj podejrzani nie przyznali się do dwóch pierwszych czynów. Przyznali się natomiast do bicia Artura W. w celu zmuszenia go do wydania pieniędzy.

Trzeci ze sprawców – Pavlo N. – nie został zatrzymany, bowiem przebywa na Ukrainie.

W dniu 21 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował wobec Artema S. i Volodymyra L. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Prokurator przedstawił ponadto Arturowi W. zarzut niepowiadomienia organów ścigania o zabójstwie Tetiany O., pomimo iż dysponował on wiarygodną informacją o takim zdarzeniu (art. 240 kk). Wobec tego podejrzanego zastosowano wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Opisana wyżej sprawa prowadzona jest w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu pod sygn. PO I Ds. 123.2017.

 

Zagrożenie karami.

Bogusławowi S., jak też Artemowi S. i Volodymyrowi L. za dokonanie zbrodni zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności. Arturowi W. grozi natomiast kara pozbawienia wolności do lat 3.

Obydwie sprawy są na początkowym etapie, w każdej z nich wykonywane są intensywne czynności procesowe. O dalszych ustaleniach będziemy informować na bieżąco.

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik

Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-06-22 10:16